top of page

Min roll som terapeut är att stötta och stödja din kropp på dess väg till hälsa. Ofta glömmer vi bort att kroppen utvecklats ur en cell. På något sätt finns all kunskap om hur du är byggd och hur fysik och anatomi är tänkt att fungera inom oss alla. I lägen där kroppen på grund av fysiska eller psykiska orsaker slutat fungera optimalt  är min erfarenhet att kraniosakralbehandling stimulerar kroppen att "komma ihåg" och återgå till hur det var tänkt att kroppen skulle fungera. Som terapeut jobbar jag utifrån de signaler din kropp ger, för det är den som är experten på  din hälsa.

MIN ROLL SOM TERAPEUT 

Innan behandlingen sitter vi ned och pratar i lugn och ro igenom din hälsa och vad du önskar få hjälp med. Har du frågor om behandlingen svarar jag gärna på dem.

1

För själva behandlingen lägger du dig, fullt påklädd, på en mjuk bänk. Jag rekommenderar bekväma mjuka kläder. 
 

2

Under behandlingen lägger jag mina händer lätt (aldrig med mer tryck än en gammal 50-öring) på de ställen där din kropp behöver assistans. Många upplever behandlingen som mycket avslappnande.

                                                                          3

Efter behandlingen sitter vi ned igen och jag berättar om vad jag gjort och varför. Med detta som utgångspunkt rekommenderar jag sedan ett upplägg för fortsättningen.
 

4

ETT BESÖK
 NYCKELSTRUKTURER
 

I en välmående kropp cirkulerar ryggmärgsvätskan runt hjärna och ner i ryggraden och distribuerar på ett funktionellt sätt näring till hjärnans och ryggmärgens celler. Ryggmärgsvätskan spelar också en mycket viktig roll i att föra med sig slaggprodukter från hjärnans och ryggmärgens celler. Kraniosakral terapi bygger på att stimulera och påverka ryggmärgsvätskans flöde.

bottom of page