top of page

DU HAR MÖJLIGHET ATT HJÄLPA KROPPEN TILL BÄTTRE HÄLSA


 

Mjuk och kraftfull behandling

 

Genom mjuka precisa handgrepp påverkar en kraniosakralbehandling din kropp genom ditt nervsystem.

Den kraniosakrala behandlingen hjälper kroppen att starta / återstarta den enorma förmåga till självläkning som finns i kroppen.

En bock symboliserar att du är utvecklad från en cell och informationen från den cellen omfattar allt som behövs för att hålla dig levande
Din kropp -
experten på dig

 

Din kropp utvecklade det som skulle bli du från en enda cell. Sedan dess genomför kroppen ett ständigt förnyelsearbete av ben, vävnader och organ enligt sin inbyggda manual (DNA).

 

Kroppen sköter också den dagliga driften av hjärta, hjärna, lungor och matsmältning.

Under livets gång påverkas kroppen av stora som små händelser och kan ibland behöva lite assistans. En kraniosakral behandling utgår alltid helt och hållet utifrån din kropp och vad den har varit med om.

Helhetsgrepp
 

 

Ingen del av din kropp, ingen del av ditt liv är en isolerad bit.

Inom kraniosakralterapi finns alltid medvetenheten att allt i kroppen hänger samman, t.ex. genom  fascia (bindväv) och nervsystemet. 

 

När du kommer till mig på behandling arbetar jag som kraniosakralterapeut alltid med det du söker för, utifrån din kropps helhet, för ditt välbefinnande.

Cert. Kraniosakralterapeut Ingrid Samuelson på Helhetsgrepp hjälper dig att hitta tillbaka till hälsa. Ge dig själv möjligheten till ett smärtfriare, energirikare mer välmående liv!
Cert. Kraniosakralterapeut
Ingrid Samuelson

 

 

Ta ett helhetsgrepp om din hälsa med Kraniosakralterapi
bottom of page